Rekrutacja uczestników

Z dniem 7 lutego 2022 roku rozpoczął się nabór szkół do Projektu. Tego dnia do placówek szkolnych z województwa wielkopolskiego wysłaliśmy wiadomość e-mail zawierającą:

– zaproszenie do udziału w Projekcie wraz z jego krótką charakterystyką;

– dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, deklaracja udziału, oświadczenie RODO);

– regulamin Projektu;

– harmonogram Projektu.

Nabór szkół trwa do 28 lutego 2022 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 marca 2022 roku w postaci listy rankingowej 8 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych z Wielkopolski.

Zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie.

Szkoły zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie do końca lutego br. na adres biuro@swbf.org.pl zeskanowanych dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego;
  • deklaracji udziału;
  • oświadczenia RODO.

Dokumenty do pobrania:

Szkoły, które zakwalifikujemy do Projektu będą zobligowane do przesłania dokumentów w formie papierowej.

Nad organizacją, przebiegiem naboru i procesem rekrutacji będzie czuwać Zespół Rekrutacyjny.

Wszelkie pytania można zgłaszać na adres mailowy:

r.zywert@swbf.org.pl  lub telefonicznie 798 054 999 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00).

 

UWAGA!!!

Zapraszamy przedstawicieli szkół (podstawowych i ponadpodstawowych z Wielkopolski) zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o Projekcie na bezpłatne webinarium, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku (środa) w godz. 10:00 – 11:00.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Link do rejestracji na webinarium:

https://sml.clickmeeting.com/aktywna-szkola-z-klimatem-i-zdrowa-atmosfera/register?_ga=2.181336935.1318905761.1644005710-800291942.1593511930

Skip to content