Szkolenia edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów!

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenia edukacyjne:  „Zachowania ryzykowne i uzależnienia dzieci i młodzieży”

Celem szkoleń edukacyjnych jest: wyposażenie uczestniczek / uczestników w wiedzę: dotyczącą narkotyków i alkoholu, ułatwiającą wczesne rozpoznanie zagrożenia dziecka uzależnieniem oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu używek na organizm młodego człowieka.

3aProjekt obejmuje organizację:

  • 8 szkoleń edukacyjnych, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa (terminarz i miejsca w trakcie uzgadniania)/ REKRUTACJA ZAKOŃCZONA program zajęć do pobrania
  • 2 szkoleń w wymiarze 9 godzin dydaktycznych, szkolenie całodniowe - odbędzie się w dwóch terminach do wyboru / REKRUTACJA ZAKOŃCZONA program zajęć do pobrania

Kto może skorzystać ze szkoleń edukacyjnych:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, kierownictwo placówek
oświatowych z terenu woj. wielkopolskiego

Metody pracy wykorzystywane na szkoleniach m.in.:
filmy dydaktyczno - profilaktyczne, prezentacja Power Point, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w małych grupach

 

Szkolenia poprowadzą TRENERKI /SPECJALISTKI:

Monika Barańska (Michałowicz)

Pedagog, Socjoterapeutka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w W-wie - resocjalizacja. Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe Uniterra.

Wybrane doświadczenie zawodowe i trenerskie:

2018 r. – trener szkoleń w Fundacji „Eudajmonia”: specjalistyczne warsztaty wyjazdowe według programu autorskiego: „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych” – 96 godzin

2016 - 2018 r. Specjalista ds. świetlic i gminnego programu profilaktyki w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej - tworzenie i zarządzanie Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Środa Wielkopolska, prowadzenie zajęć warsztatowych metodą socjoterapii, koordynacja 10 świetlic socjoterapeutycznych.

Od 1996r. do 2016 r. - Komendant SHP 15-44 w Śremie - praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym – prowadzenie zajęć warsztatowych metodą socjoterapii z grupami młodzieży z niepełnosprawnością oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, średnio 20 godzin dydaktycznych tygodniowo. W latach 2001-2010 organizacja socjoterapeutycznych obozów. W latach 2003 do teraz współpraca z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w zakresie przygotowywania warsztatów dla studentów pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej.

 

Paulina Michalak - Piotrowska

Pedagog, Socjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz studiów podyplomowych na UAM (Seksuologia Społeczna) oraz Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu (Nowoczesne i alternatywne metody w psychopedagogice).

Wybrane doświadczenie zawodowe i trenerskie:

Trener szkoleń: specjalistyczne warsztaty wyjazdowe według programu autorskiego: „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”.

Przeprowadziła ponad 60h zajęć z zakresu problematyki uzależnień, przeciwdziałania psychomanipulacji i zachowaniom agresywnym podczas kursów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży (zgoda Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty) oraz ponad 10 szkoleń dla nauczycieli o tematyce dobrej komunikacji i asertywności z wychowankiem placówki opiekuńczej.

Współautor „Poradnika dla kadry wychowawczej podczas wypoczynku dzieci i młodzieży”. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą w zakresie realizacji programów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz szkoleniach dla nauczycieli o tematyce problematyki uzależnień, przeciwdziałania psychomanipulacji i zachowaniom agresywnym.

 

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU EDUKACYJNYM W KRÓTKIEJ FORMIE (5 godz. dydaktycznych) i CAŁODNIOWYM (9  godz. dydaktycznych):

-  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu edukacyjnym:

[oryginał formularza prosimy przekazać Organizatorom w dniu zajęć lub wysłać na adres: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Ściegiennego 71/1, 60-139 Poznań].

-  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu krótkim (5h) należy przesłać do 12 listopada [poniedziałek]

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu całodniowym należy przesłać najpóźniej do 26 listopada 2018 r. [poniedziałek]

-  Osoba może uczestniczyć w 1 szkoleniu

-  Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.

-  Ilość miejsc jest ograniczona.

- O zakwalifikowaniu do szkoleń edukacyjnych, poza kolejnością zgłoszeń, zdecyduje kryterium merytoryczne

tj.: wysoki poziom motywacji do udziału i sposób wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłości [ocena na podstawie opisu w formularzu].

Uczestnicy podczas szkolenia wypełnią listę obecności i ankietę ewaluacyjną.

KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU

  • Uporządkowanie zdobytej wiedzy z zakresu uzależnień w celu odniesienia i zastosowania jej w konkretnych przypadkach w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek i informacji dotyczących działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia.

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt!

BIURO PROJEKTU
Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Ściegiennego 71/1, 60-139 Poznań
kontakt: tel. 798 - 054 - 999, wspolnotaonafide@wp.pl, m.sajkiewicz@swbf.org.pl
www.swbf.org.pl

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z oferty szkoleniowej!

Projekt pn. Szkolenia edukacyjne - Zachowania ryzykowne  i uzależnienia dzieci i młodzieży  [01.11.2018 - 31.12.2018] jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content