Obóz sportowo-rekreacyjny połączony z programem socjoterapeutycznym

Stowarzyszenie w 2015 r. było organizatorem tygodniowego obozu zimowego w Kudowie Zdroju. W zadaniu dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyło 50 dzieci z terenu miasta Poznania. Obóz sportowo-rekreacyjny połączony z programem socjoterapeutycznym realizowany był w miejscowości Kudowa Zdrój. Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywały się na stokach narciarskich w miejscowości Zieleniec. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku sanatoryjno - wczasowym „WILLA ALFA”, w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Beneficjentami obozu była ogółem 42-osobowa grupa dzieci i młodzieży, w wieku 8-15 lat – uczniów szkół z terenu miasta Poznania. Podczas obozu funkcjonowały 3 grupy wychowawcze Grupy wychowawcze podzielone będą wiekowo. Natomiast zajęcia socjoterapeutyczne były realizowane w dwóch grupach około 21-osobowych, podzielonych wiekowo.

Podczas obozu przeprowadzone zostały (kliknij poniżej, aby rozwinąć):

zajęcia sportowo-rekreacyjne:
zajęcia turystyczno-krajoznawcze:
zajęcia kulturalno-oświatowe:
zajęcia socjoterapeutyczne (po 20 godzin w każdej grupie około 21-osobowej):
zajęcia wewnątrzorganizacyjne:

REZULTATY PROJEKTU

  • Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego zapewniła 42 uczestnikom bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek połączony z programem socjoterapeutycznym podczas ferii zimowych;
  • Udział uczniów w zajęciach programowych oraz socjoterapeutycznych wzmocnił ich umiejętności społeczne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność współdziałania w grupie, empatię, asertywność, dobre komunikowanie się, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach zagrożeń, umiejętność podejmowania decyzji.
  • Uczestnicy podczas obozu mieli zapewniony aktywny wypoczynek w formie różnorodnych zajęć programowych. Zdobyli umiejętności nauki jazdy na nartach, wzmocnili swoją kondycję fizyczną oraz samoocenę podczas przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych;
  • Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej (jazda na nartach, zajęcia na basenie, siłowni) wyposażył uczniów w wiedzę, ukształtował pozytywne postawy (fair play)
  • Zajęcia turystyczno-krajoznawcze (wycieczki, pogadanki, konkursy) wyposażyły uczestników obozu w wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz rozbudziły cechy ciekawości i gotowości do działania, nastawione na rozumienie świata przyrody, społeczeństwa i kultury.
  • Uczestniczy podczas zajęć zostali wyposażeni w wiedzę dot. bezpieczeństwa w terenie górskim, na stoku narciarskim oraz na pływalni.
Skip to content