Polityka prywatności

  1. Korzystając z formularzy internetowych w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

 

Skip to content