Projekty

Realizujemy projekty edukacyjne i szkoleniowe, w szczególności w takich obszarach jak:

 • edukacja;
 • badania i rozwój;
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ekologia.

Organizujemy działania dla różnych grup: przedstawicieli edukacji i oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, sektora organizacji pozarządowych i kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

Dotychczas zrealizowane projekty zostały w 100% rozliczone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

  Zarządzanie może przyprawiać o ból głowy, może też być dobrą zabawą; może stanowić koszmar albo też dać pełną satysfakcję, zawsze jednak człowiek uczy się czegoś nowego, pod warunkiem, że się uczy

  Michael Ward

  Projekty zakończone:

  • Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  • Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

  Aktualnie realizowane projekty:

  • Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą
  • Projekt 2.5 POWER „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego”(Partner)
  Skip to content