AKTYWNA SZKOŁA Z KLIMATEM I ZDROWĄ ATMOSFERĄ

Projekt skierowany jest do 16 szkół (8 podstawowych i 8 ponadpodstawowych) z obszaru województwa wielkopolskiego wyłonionych w drodze rekrutacji. Jego istotą jest:

– przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz lekcji dla uczniów/uczennic  w temacie smogu w Polsce oraz zmiany klimatu;

– przeprowadzenie monitoringu budynku szkół pod kątem efektywności energetycznej oraz potencjału do montażu instalacji fotowoltaicznej i wykorzystaniu wody opadowej zgodnie z ideą małej retencji;

– aktywizacja społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie/uczennice) oraz lokalnej (rodzice, krewni, znajomi, lokalna społeczność) do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz ograniczeniu skutków postępującej zmiany klimatu.

Skip to content