Działania aktywizacyjne

Do 31 maja 2023 r. zakończyliśmy proces oceny dokumentów opisujących działania aktywizujące w ramach konkursu w projekcie „Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą”, finansowanym przez Islandię. Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do poznania szczegółów!

 

Każda z biorących udział w konkursie szkół zrealizowała dwa obligatoryjne działania aktywizujące (w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 maja 2023 r.):

  • Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole poświęconej problemowi smogu i / lub zmianie klimatu połączonej z konsultacjami polityk publicznych.
  • Stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który zostanie przekazany organowi prowadzącemu.

oraz wybierała dwa zadania dodatkowe z proponowanej listy:

  • Stworzenie wideoklipu przez uczennice_uczniów propagującego postawy proklimatyczne i/lub antysmogowe
  • Konkurs plastyczny propagujący postawy proklimatyczne i antysmogowe
  • Udział w sesji Rady Gminy/Miasta i przedstawienie postulatów środowiska szkolnego w obszarze ochrony środowiska
  • Przemarsz przez miejscowość (np. plakaty, transparenty), aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem smogu i zmiany klimatu
  • Przeprowadzenie przez uczennice_uczniów wywiadu np. z przedstawicielem organu prowadzącego na temat smogu i zmiany klimatu
  • Akcja sadzenia drzew/krzewów.

lub realizowała swoje własne propozycje.

Poniżej ranking szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych biorących udział w konkursie:

Działania aktywizujące – ranking szkół podstawowych

Działania aktywizujące – ranking szkół ponadpodstawowych

Szkołom, które znalazły się na podium serdecznie gratulujemy!
Wszystkim szkołom, które zrealizowały działania aktywizujące bardzo dziękujemy za zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w ich realizację.

Jesteśmy przekonani, że będą one owocować w przyszłości lepszym zrozumieniem dotykających nas wszystkich problemów z jakością powietrza oraz zmianą klimatu.

 

Ze wszystkimi szkołami skontaktujemy się wkrótce indywidualnie, aby podsumować przeprowadzone działania aktywizujące oraz podziękować za ich realizację.

Do końca roku szkolnego zostaną jeszcze zrealizowane nagrody przewidziane w konkursie.

Natomiast w dniu 22 września 2023 roku  zorganizujemy konferencję podsumowującą Projekt, na którą już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich jego uczestników.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content