O Projekcie

Celem projektu jest przekazanie uczniom i nauczycielom w wybranych szkołach z Wielkopolski niezbędnej wiedzy nt. smogu w Polsce i postępującej zmiany klimatu, która ma być następnie wykorzystana w działaniach aktywizujących uczniów i nauczycieli w tych placówkach oraz ich lokalne społeczności.

Dodatkowo każdy budynek szkoły zostanie poddany szczegółowej analizie pod kątem efektywności energetycznej, której efektem będzie audyt energetyczny (dokument) oraz zbiór rekomendacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, ochronę powietrza, wskazanie potencjału budynku do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz retencję wody deszczowej.

Działania:

 • 16 lekcji dla uczennic i uczniów dla każdej ze szkół (w tym po 2 lekcje o smogu i o zmianach klimatu);
 • 2 szkolenia 1-dniowe dla kadry szkół z zakresu smogu i zmian klimatu oraz sposobów nauczania o tych zagadnieniach;
 • przygotowanie i realizacja 4 działań aktywizujących przez reprezentacje danej szkoły (uczniowie, nauczyciele, rodzice), które pozwolą im przełożyć zdobytą wiedzę o smogu i zmianach klimatu na działania praktyczne (np. zorganizowanie debaty, opracowanie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, stworzenie spotu, akcja sadzenia drzew na terenie szkoły, itp.). Będą one podlegały ocenie przez zespół projektowy, a najlepsze pomysły zostaną nagrodzone;
 • opracowanie i wydanie publikacji pt. Włącz (eko)zmianę, prezentującej inicjatywy, działania zrealizowane przez uczennice/uczniów (przy wsparciu nauczycieli i mentora z ramienia Stowarzyszenia);
 • monitoring budynków szkół i opracowanie audytu energetycznego (dokument) oraz rekomendacji (efektywność energetyczna, fotowoltaika, retencja wody deszczowej), które pozwolą szkołom i organowi prowadzącemu podjąć starania o realizację wskazanych w nich inwestycji.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

 • zwiększenie wiedzy w temacie smogu i zmian klimatu;
 • kształtowanie wśród uczennic/uczniów aktywnych postaw obywatelskich oraz umiejętności prezentowania i propagowania wiedzy w obszarze zmian klimatu i smogu w lokalnej społeczności;
 • ugruntowanie przez nauczycieli swojej dotychczasowej wiedzy o smogu i klimacie oraz poszerzenie swojej listy narzędzi i metod nauczania uczniów;
 • bezpłatny audyt energetyczny dla szkoły oraz opracowanie rekomendacji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynku szkoły;
 • bezpłatne zbadanie potencjału szkoły pod kątem montażu fotowoltaiki oraz wykorzystania retencji wody opadowej;
 • bezpłatna promocja szkoły w Albumie pt. „Włącz (eko)zmianę”.

 

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
ul. Piotra Ściegiennego 134,
60-304 Poznań,
Tel. 512 909 333, e-mail: wspolnotabonafide@wp.pl

Dane kontaktowe:
ul. Piotra Ściegiennego 71/1
60-139 Poznań
Tel. 798 054 999, e-mail: r.zywert@swbf.org.pl

 

Tytuł projektu: Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą
Nazwa działania: Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National)
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Fundusze norweskie i Funduszy EOG) 2014-2021
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.09.2023

Skip to content