FAQ

1. Nasza placówka jest Zespołem Szkół. W jaki sposób możemy zgłosić do Projektu zarówno szkołę podstawową jak i liceum?
2. Czy znane są już działania aktywizacyjne, jakie będą realizować szkoły w Projekcie?
3. Jednym z elementów Projektu jest przeprowadzenie konkursu międzyszkolnego ściśle związanego z działaniami aktywizacyjnymi szkoły. Czy znany jest już regulamin tego konkursu?
4. Na terenie szkoły znajduje się budynek główny, w którym odbywają się lekcje, a także inne budynki (sala gimnastyczna, budynek gospodarczy). Jakie budynki uwzględnić w formularzu zgłoszeniowym?
5. Kto wypełnia i podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie RODO – dyrekcja czy osoba oddelegowana przez szkołę do Projektu?
6. Jakie dokumenty będę wypełniać nauczycielki/nauczyciele oraz uczennice/uczniowie?
7. Kto będzie prowadził szkolenia i lekcje zaplanowane w Projekcie? Nauczyciel, czy ktoś z instytucji zewnętrznej?
8. Ilu nauczycieli z danej szkoły weźmie udział w szkoleniach?
9. Czy szkoła musi mieć wkład własny w tym projekcie? Np. sadzenie drzew i krzewów?
10. Czy jeżeli organem prowadzącym szkołę jest fundacja, a szkoła sama w sobie nie posiada osobnej zdolności prawnej, to formularz podpisuje dyrektor czy osoba wyznaczona do reprezentacji zgodnie z KRS?
Skip to content