Grupa docelowa

Projekt zostanie zrealizowany w 16 szkołach z województwa wielkopolskiego wyłonionych w drodze rekrutacji (8 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych). Uczestnikami Projektu będą nauczyciele i uczniowie a pośrednio – organy prowadzące i lokalna społeczność.

Skip to content