22 września (w piątek) odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekt „Aktywna Szkoła”.

 

Konferencję rozpoczął Radosław Zywert (koordynator projektu), opowiedział o zrealizowanych działaniach i efektach.  Przypomniał też agendę konferencji.

W kolejnej części odbył się się panel ekspercki: Ochrona klimatu i powietrza-  świadomość społeczna, zagrożenia i perspektywa zmian na lepsze, w którym wzięli udział:

  • prof. Bogdan Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Meteorologii)
  • dr Kamil Jawgiel (specjalista ds. wód opadowych)
  • Kinga Świtalska (doradca energetyczny – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

Dyskusję moderował Radosław Zywert.  Zwrócono uwagę, że bez uważności, zaangażowania i wiedzy o ochronie klimatu oraz powietrza – trudno wprowadzać zmiany.

W kolejnej części mogliśmy wysłuchać opowieści o dobrych praktykach realizowanych przez szkoły, które wynikają z ich aktywności oraz udziału w naszym projekcie.

Głos zabrał Pan Roman Jasiński z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie.

Następnie Pan Maciej Głowacki ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu.

Już po przerwie, głos zabrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Przedstawili argumenty za sensownością istnienia i działania OZE. Gratulujemy przygotowania merytorycznego i przedstawieniu informacji skłaniających do refleksji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu młodzieży.

 

Lucyna Roszak – Prezeska Fundacji Animacja, reprezentująca również Lokalne Centrum Wolontariatu opowiedziała o angażowaniu społeczności na przykładzie Miasta Pleszew. Wskazała na dobre praktyki i działania proekologiczne, które realizuje młodzież i seniorzy. Naszą uwagę zwróciła Miejska Gra Klimatyczna 2021 oraz opowieść o tym, że działania międzypokoleniowe mają szanse powodzenia, kiedy są zaangażowane obie strony i kiedy wierzymy w te same wartości. Ponadto przedstawiona została kampania rowerowa.

 Link do gry:

Klimatyczna Gra Miejska

 

Kilka słów o KAMPANII ROWEROWEJ

Rowerowe rekomendacje dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

 

W ostatniej części merytorycznej głoś zabrał Piotr Kotlarek ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.  Wskazał na  źródła finansowania działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz wsparcia funkcjonowania szkół i organizacji pozarządowych.

Działania, jakie są planowane wymagają nie tylko zasobów ludzkich, ale i finansowych. Wskazał na źródła finansowania, po które mogą sięgać szkoły i organizacje pozarządowe. Wśród nich były: Programy PZU, programu Fundacji ORLEN, programy Fundacji BKG czy granty Fundacji Santander. Pan Kotlarek wspomniał też o konkursie Wielkopolska Wiara, który prowadzi PISOP na terenie Wielkopolski.

 

Na zakończenie wręczyliśmy przedstawicielom Szkół symboliczne dyplomy i albumy dobrych praktyk, przedstawiających wybrane działania aktywizujące zrealizowane przez szkoły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Aktywnej Szkoły za wspólną drogą projektową na rzecz klimatu!

 

 

GALERIA ZDJĘĆ:

Konferencja została sfinansowana z projektu: Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.