Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji podsumowującej projekt „Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą”, która odbędzie się  w dniu 22 września 2023 roku w Hotelu Lechicka w Poznaniu, przy ul. Lechickiej 101 (Sala „A”, V piętro), w godz. 9:00 – 13:30.

 

Konferencja jest:

– skierowana do szkół biorących udział w projekcie.

– dofinansowana w ramach projektu: Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą, finansowanego z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

W programie m.in.:

9.45 – 10.30

Ochrona klimatu i powietrza – świadomość społeczna, zagrożenia i perspektywa zmian na lepsze

  • prof. Bogdan Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Meteorologii)
  • dr Kamil Jawgiel (specjalista ds. wód opadowych)
  • Kinga Świtalska (doradca energetyczny – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

Moderator – Radosław Zywert

 

10:50-11:15

Prezentacja wybranych szkolnych dobrych praktyk zrealizowanych w ramach Projektu

 

11.20 – 12.05

OZE są lepszą alternatywą dla paliw kopalnych niż atom – debata z udziałem uczniów

 

12:15-12:30

Angażowanie społeczności na przykładzie Miasta Pleszew

Lucyna Roszak (Fundacja Animacja, Lokalne Centrum Wolontariatu)

 

12:30-12:45

Źródła finansowania działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz wsparcia funkcjonowania szkół i organizacji pozarządowych.

Piotr Kotlarek (Stowarzyszenie Centrum PISOP)

Program Konferencji do pobrania:

Program konferencji Aktywna Szkoła_22.09.2023_www

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy w formie elektronicznej do 19 września, za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeggR1jtlYTvLhaWedjGJmSs42kt33e7lOY82qIiUNdv4k9w/viewform

 

 

Nazwa działania: Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National)
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Fundusze norweskie i Funduszy EOG) 2014-2021
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.09.2023