Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na działania aktywizujące, który był zorganizowany w ramach projektu Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą. Wycieczka odbyła się 29 września 2023 r.

Celem wycieczki do elektrowni było zapoznanie uczennic i uczniów z przebiegiem procesu wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego, maszynami i urządzeniami w nim stosowanymi oraz systemami automatyki, służącymi do sterowania i kontroli pracy bloku energetycznego.

Zwiedzanie zakładu rozpoczęło się od działu nawęglania, w którym uczniowie zobaczyli przesypownię węgla brunatnego dowożonego wagonami kolejowymi z kopalni odkrywkowych. Pracownik elektrowni pokazał elementy systemu odsiarczania spalin i omówił sposób przetwarzania szkodliwych dla środowiska związków chemicznych zawartych w spalinach na surowiec używany do produkcji gipsu. Trasa wycieczki prowadziła do najnowszego bloku energetycznego elektrowni. Pracownik opowiedział uczniom o działaniu i roli poszczególnych grup urządzeń technologicznych w elektrowni oraz pokazał jak wygląda system wizualizacji, sterowania i nadzoru bloku energetycznego.

Atrakcją wycieczki był wjazd windą na ostatni poziom bloku energetycznego i spacer po zawieszonym na wysokości 100 m, wykonanym z ażurowych krat, pomoście technicznym nad kotłownią. Ostatni etap wycieczki stanowił taras widokowy umieszczony na dachu bloku energetycznego, z którego rozpościerały się piękne widoki na miasto Konin, na okoliczne miejscowości, lasy i jeziora.

Kolejny etapem wycieczki była kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, olbrzymi dół w ziemi ma głębokość 45-50 metrów, powierzchni 800 ha.

Ze względu na wydobycie całej ilości pokładów węgla brunatnego kopalnia ta niedługo zostanie zalana dużą ilością wody.

 

 

Opiekunami wycieczki byli:

mgr inż. R. Jasiński, mgr inż. Ewelina Peplińska, p. B. Pawłowska

 

Fotorelacja dostępna na stronie Szkoły:

http://ckrbrzostowo.pl/elektrownia-w-patnowie-odkrywka/

 

Wycieczka została sfinansowana z projektu: Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.