Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych to ważny dokument dla osób z niepełnosprawnościami i ich środowiska. To ważny akt normatywny i edukacyjny dla Polek i Polaków.

Przyjęcie Konwencji to wielki i ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności – od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Konwencja określa minimalne wymagania w zakresie praw osób niepełnosprawnych i wskazuje cele, do których należy dążyć.

Link do Konwencji

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – tekst przyjazny dzieciom

 

Źródło informacji:

https://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/dokumenty-miedzynarodowe/91-konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,53,konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych