Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński zainaugurował 25 lutego 2019 r. prace Rady Dostępności. Jerzy Kwieciński powiedział, że program Dostępność plus to „program na miarę XXI wieku”, a w praktyce jest adresowany nawet do 30 proc. społeczeństwa. Liczymy na wspólne określanie priorytetów, działań i rozwiązań potrzebnych społeczeństwu – wskazywał minister zadania Rady.

Rada Dostępności została powołana 20 grudnia 2018 r. jako ciało doradcze przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Zadaniem rady jest wspieranie Ministerstwa przy poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań zwiększających dostępność przestrzeni publicznej i serwisów internetowych dla wszystkich obywateli, w tym również osób z różnymi dysfunkcjami i ograniczeniami. Celem Rady Dostępności jest także konsultowanie rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną bardziej przyjazną osobom z niepełnosprawnościami.

W skład rady wchodzą przedstawiciele instytucji państwowych wspierających osoby niepełnosprawne, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci z dziedzin związanych z dostępnością.

Minister przypomniał, że prace nad programem rozpoczęto na początku 2016 r.; w kwietniu zeszłego roku ogłoszono powstanie programu Dostępność plus, w lipcu został on przyjęty, a w grudniu powołano Radę Dostępności.

Rada Dostępności jest wzorowana na rozwiązaniach z USA, a Komisja Europejska zadeklarowała otwartość na współpracę w przyszłej perspektywie finansowej.

 

Źródła informacji:

https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2197054,Miliard-zlotych-na-program-Dostepnosc-Plus

https://niezalezna.pl/260362-resort-podsumowuje-program-dostepnosc-plus-realizowany-jest-z-pelna-konsekwencja