Zachęcamy do zapoznania się z filmem dotyczącym darmowej pomocy prawnej.

Darmowa Pomoc Prawna

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa.

Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Link do filmu zrealizowanego na potrzeby Stowarzyszenia Wspólnota Bona Fide:

https://www.youtube.com/watch?v=r5OYF6u8BX4

 

Szczegóły w zakresie darmowej pomocy prawnej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/