Nagrodą za zajęcie II miejsca były warsztaty w Rzecinie – w ośrodku badawczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Warsztaty odbyły się 12 i 16 czerwca 2023 r.

 

Program warsztatów był podzielony na kilka modułów:

– wprowadzenie do tematyki  i informacje o stacji badawczej,

– wykład: Środowiskowe i społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatu (prof. dr hab.Radosław Juszczak),

– wizytacja stacji i zapoznanie się z badaniami prowadzonymi na torfowisku dotyczącymi wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie torfowiska, omówienie roli torfowisk w obiegu węgla i ich znaczenie dla klimatu (prof. dr hab.Radosław Juszczak, Dr inż. Marcin Stróżecki),

– pomiary symulacyjne

– praca w grupach, zadania aktywizujące: W jaki sposób kształtować strukturę powierzchni w miastach i terenach rolniczych, aby miały one pozytywny wpływ na klimat?; W jaki sposób adoptować się do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i łagodzić ich skutki?

 

Szkoła zrealizowała dwa działania obligatoryjne:

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole poświęconej problemowi smogu i /lub zmianie klimatu połączonej z konsultacjami polityk publicznych
  2. Stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który zostanie przekazany organowi prowadzącemu.

i dwa działania dodatkowe:

  1. WIDEOSPOT – MISTRZOWIE ENERGII https://www.youtube.com/watch?v=fZZAva7SjJM
  2. Ekologiczny konkurs plastyczny

 

Konkurs na działania aktywizujące był zrealizowany w ramach projektu: „ Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą” finansowanego rzez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wycieczka została sfinansowana w ramach zaplanowanych działań w projekcie.