Szkoła zajęła I miejsce i w ramach nagrody – reprezentacja szkolna (36 osób) wzięła udział 19 czerwca 2023 r. w wycieczce do Elektrowni Pątnów i Kopalni Węgla Brunatnego S.A. Konin w Kleczewie.

Na przykładzie spółki ZE PAK S.A. uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego wraz z wykorzystaniem pozyskiwanego surowca i oddziaływaniem na środowisko. Zobaczyli też jak funkcjonuje Elektrownia Pątnów. W drodze do docelowego miejsca mogli zaobserwować wiele farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, które są dowodem na zachodzące zmiany proklimatyczne, rozwijanie inwestycji w OZE i dokonującą się transformację energetyczną. Uczniowie mogli porównać wyrobisko górnicze, prace prowadzone podczas rekultywacji terenu i następnie całkowicie zrekultywowany teren.

W imieniu Zarządu i zespołu Stowarzyszenia dziękujemy Prezesowi Zarządu ZE PAK S.A. panu Piotrowi Woźnemu, Dyrektorowi Elektrowni ZE PAK S. A. panu Januszowi Andrzejczakowi, wszystkim pracownikom elektrowni i kopalni za profesjonalnie zorganizowaną wizytę.

 

Zdjęcia z wycieczki:

 

Szkoła zrealizowała dwa działania obligatoryjne:

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole poświęconej problemowi smogu i /lub zmianie klimatu połączonej z konsultacjami polityk publicznych
  2. Stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który zostanie przekazany organowi prowadzącemu.

i dwa działania dodatkowe:

  1. Udział w sesji Rady Gminy i przedstawienie postulatów środowiska szkolnego w obszarze ochrony środowiska
  2. Konkurs plastyczny propagujący postawy proklimatyczne i antysmogowe
  3. Akcja sadzenia drzew ” Drzewa dla Ziemi”

 

Konkurs na działania aktywizujące był zrealizowany w ramach projektu: „ Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą” finansowanego rzez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wycieczka została sfinansowana w ramach zaplanowanych działań w projekcie.

 

Linki:

Odkrywka Pątnów

http://www.kwbkonin.pl/

https://www.facebook.com/spsarbia