26 pażdziernika i 3 listopada zorganizowaliśmy spotkania dla uczestników projektu Aktywna Szkoła”, których celem było omówienie następnego etapu, jakim są działania aktywizujące.

Konkurs na działania aktywizujące jest organizowany w ramach projektu „Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą” (wniosek nr K1d/0589), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania.

Celami konkursu są:

  • popularyzacja wiedzy i informacji proekologicznych, nawiązujących bezpośrednio do tematyki projektu,
  • zachęcanie uczennic i uczniów do włączania się w sprawy ważne dla jakości życia na Ziemi,
    a powiązanych bezpośrednio z tematyką projektu,
  • promocja dobrych praktyk realizowanych przez szkoły,
  • wymiana informacji i doświadczenia między szkołami,
  • wypracowanie inicjatyw, które będą mogły być opublikowane w Albumie “Włącz (eko)zmianę”

Zadanie konkursowe polega na realizacji 4 działań aktywizujących przez reprezentację/reprezentacje danej szkoły (uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby z otoczenia szkolnego).

Prezentacja najciekawszych działań aktywizujących odbędzie się na konferencji podsumowującej projekt we wrześniu 2023 r.

Przygotowanie i realizacja działań oraz nadesłanie kompletnego zgłoszenia powinny odbyć się między 1 grudnia 2022 r. a 15 maja 2023 r.

 

Dokumentacja obejmuje:

Projekt AS_regulamin konkursu na działania aktywizujące

Projekt Aktywna Szkoła_karta działania aktywizującego (obligatoryjne)

Projekt Aktywna Szkoła_karta działania aktywizującego (dodatkowe)

Wystarczy kliknąć w dany dokument, by pobrać go w pliku.

 

W sprawach dotyczących konkursu można kontaktować się

  • od poniedziałku i piątku mailowo: biuro@swbf.org.pl
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00, 798 054 999.