Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online! Organizujemy nowe szkolenie online w miesiącu marcu w projekcie nr POWR.02.05.00-00-0375/19 pt. „KOMPETENTNI I EFEKTYWNI – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego” (informacje na temat Projektu wraz z jego dokumentacją znajdą Państwo w następującym linku: https://www.lubuszanie.org.pl/projekt-szkoleniowy-2-5-power-dokumenty-i-informacje-dla-uczestnikow

Szkolenie odbędzie się w dniach:

19 marca 2021 roku, godz. 9:00

22 marca 2021 roku, godz. 9:00,

a jego tematem będą obowiązki ustawowe dla placówek samorządowych wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Szczegóły:

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada nowy obowiązek dla administracji samorządowej – konieczność zapewnienia dostępności ich obiektów i usług dla osób za szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewniać dostępność pomimo, że nie są zobowiązane do powołania Koordynatora ds. dostępności, co oznacza m.in. przygotowanie i nadzorowanie działań na rzecz poprawy dostępności instytucji oraz monitorowanie stanu ich przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Muszą przygotować również raport o stanie dostępności.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z identyfikacją osób ze szczególnymi potrzebami, identyfikacją barier jakich doświadczają oraz poznaniem rozwiązań zapewniających minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania poprawności przygotowanego planu zapewniania dostępności oraz zapoznają się z wytycznymi pomocnymi w przygotowaniu raportu o stanie dostępności.

Dodatkową korzyścią jest możliwość rozwoju kompetencji ważnych w procesie obsługi osób z niepełnosprawnością.

 

Cele szkolenia:

• Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności i dostępności;

• Określenie katalogu klientów za szczególnymi potrzebami korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej;

• Nabycie umiejętności przygotowania planu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

• Poznanie dobrych praktyk i rekomendowanych rozwiązań w celu zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

• Zapoznanie się z praktycznymi aspektami w procesie sprawozdawczości w celu przygotowania danych do raportu o dostępności;

• Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wymiany poglądów z uczestnikami szkolenia.

 

Dla kogo szkolenie:

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; Koordynatorzy ds. dostępności w jednostce.

 

Trenerka:

Agata Spała – specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami.

Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej propozycji i wykonania następujących kroków:

-> wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ
-> osoby, które nie brały do tej pory udziału w naszych szkoleniach proszone są o zapoznanie się z załączonym Regulaminem, a następnie wypełnienie, podpisanie i odesłanie do nas skanu załączonego formularza rekrutacyjnego uczestnika.

Link do dokumentacji:

https://www.lubuszanie.org.pl/projekt-szkoleniowy-2-5-power-dokumenty-i-informacje-dla-uczestnikow

 

 
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA (max. 15 osób na jednym szkoleniu).

W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest utworzenie dodatkowych terminów i grup.

NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 16.03.2021 roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z P. Radosławem Zywertem, tel: 665 014 777