Projekt 2.5 POWER – „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (Lider) oraz Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide (Partner).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach projektu organizowane będą bezpłatne szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej – m. in pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej, z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych wprowadzonych w programach społecznych, w ustawie o pomocy społecznej i w ustawach pokrewnych.

Lider: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin, adres do korespondencji: ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin.

Partner: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Piotra Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

Czas trwania projektu: grudzień 2019 r. – maj 2022 r.

Wartość projektu: 1 139 784,00 PLN

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji u kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Grupa docelowa projektu: 660 kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej  w woj. dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim

Zadania w ramach projektu:

  1. analiza potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej; określenie poziomu osiągnięcia kompetencji;
  2. przeprowadzenie szkoleń dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz weryfikacja nabytych kompetencji przez uczestników szkoleń;
  3. analiza dalszych potrzeb edukacyjnych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej; zaplanowanie podjęcia interwencji w zakresie szkoleń.

Zakres tematyczny:

Szkolenia z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, w zakresie zmian w:

– ustawie o pomocy społecznej,

– ustawie w zakresie przeciwdziałania bezdomności,

– ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,

– ustawie o ochronie życia zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,

– programie „Dostępność+”,

– innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

 

Dokumenty projektowe:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1

3. Ankieta oceny szkolenia – załącznik nr 2

4. Ankieta – ocena ryzyka zarażenia koronawirusem – załącznik nr 3

5. Oświadczenie o o rezygnacji z udziału w projekcie – załącznik nr 5

do pobrania na stronie Lidera pod linkiem:

https://lubuszanie.org.pl/projekt-szkoleniowy-2-5-power-dokumenty-i-informacje-dla-uczestnikow

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

tel. 517 573 386

Dagmara Żarkowska-Terech

e-mail: mlodzilubuszanie@gmail.com

Radosław Zywert

e-mail: radek.zywert@lubuszanie.org.pl

 

LOGOTYPCIGPOWER