Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało zaktualizowany poradnik „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Publikacja opisuje obowiązujące przepisy i wskazuje prawidłowe rozwiązania dla newralgicznych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z różnymi dysfunkcjami. Założeniem poradnika jest wskazanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.

Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej grupy użytkowników jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, dlatego też resort przeprowadził konsultacje publiczne sporządzonego poradnika. Po zebraniu opinii osób bezpośrednio zajmujących się tematyką dostępności w sierpniu 2018 r. dokument został zaktualizowany.

Z aktualną wersją poradnika można zapoznać się na stronie budowlaneabc.gov.pl

 

Źródło informacji:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/zaktualizowane-standardy-dostepnosci-budynkow/