Niepełnosprawni są wśród nas.

Opis grafiki:

Grafika otoczona jest czerwoną ramą.  Tło grafiki jest białe.

Obrazek w pierwszym wersie zawiera zdanie: Niektóre niepełnosprawności wyglądają tak.

W drugiem wersie znajdują się  cztery granatowe ikonki, pierwsza przedstawia osobę poruszającą się na balkoniku, druga ikonka przedstawia osobę na wózku inwalidzkim, trzecia ikonka osobę poruszającą się wózkiem elektrycznym, czwarta ikonka to osoba poruszająca się z laską.

Pod tym ikonkami znajduje się zdanie: Niektóre tak,

pod tym napisem są dwie granatowe ikonki ludzi: kobiety i mężczyzny, bez widocznych oznak niepełnosprawności.

Grafika otoczona jest czerwoną ramą. Tło grafiki jest białe. Obrazek w pierwszym wersie zawiera zdanie: Niektóre niepełnosprawności wyglądają tak. W drugiem wersie znajdują się cztery granatowe ikonki, pierwsza przedstawia osobę poruszającą się na balkoniku, druga ikonka przedstawia osobę na wózku inwalidzkim, trzecia ikonka osobę poruszającą się wózkiem elektrycznym, czwarta ikonka to osoba poruszająca się z laską. Pod tym ikonkami znajduje się zdanie: Niektóre tak, pod tym napisem są dwie granatowe ikonki ludzi: kobiety i mężyczny, bez widocznych oznak niepełnosprawności.