24 marca 2022 r.  zrealizowaliśmy dla uczestniczek i uczestników naszego projektu (szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wielkopolski) WEBINARIUM INFORMACYJNE.

Przedstawiliśmy szczegóły oferowanego wsparcia, wyzwania jakie przed nami stoją i możliwości współdziałania.
Omówiona została również koncepcja komunikacji.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!
Cieszymy się, że będziemy mogli pracować w takim gronie.
Ilustracją do wpisu są screeny z prezentacji, na których przedstawione są najważniejsze działania przewidziane w projekcie.