Na potrzeby organizacji działań aktywizujących zapewniamy szkołom (uczestniczącym w naszym projekcie) wsparcie merytoryczne postaci mentoringu. O co w tym chodzi?

 

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma średnio 13 godzin wsparcia ze strony mentorki lub mentora, wskazanego przez Organizatora.

Mentorka lub mentor będą:

 • odpowiedzialni za proces motywacji, zaangażowania osób włączonych w przygotowanie i realizację działań aktywizujących,
 • przewodzić i inspirować, dzielić się wiedzą i swoim doświadczeniem, by w jak najlepszy sposób wypełnić swoją rolę oraz zrealizować cele projektu,
 • towarzyszyć w procesie tworzenia, planowania działań aktywizujących i ich realizacji,
 • wspierać liderki i liderów działań aktywizujących.

Mentorka_mentor rozpozna twój potencjał i wzbudzi w tobie nadzieję na jego osiągnięcie.

 

Szkoły będą mogły kontaktować się z mentorką_mentorem od 1 grudnia 2022 r. d 31 maja 2023 r.

 

Każda ze szkół zrealizuje następujące 2 obligatoryjne działania aktywizujące (w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 maja 2023 r.):

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole poświęconej problemowi smogu i / lub zmianie klimatu połączonej z konsultacjami polityk publicznych.
 • Stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który zostanie przekazany organowi prowadzącemu.

Dodatkowo każda szkoła wybierze i zrealizuje (w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 maja 2023 r.) 2 dodatkowe działania spośród poniższej listy lub zaproponuje własne:

 • Stworzenie wideoklipu przez uczennice_uczniów propagującego postawy proklimatyczne i/lub antysmogowe
 • Konkurs plastyczny propagujący postawy proklimatyczne i antysmogowe
 • Udział w sesji Rady Gminy/Miasta
 • i przedstawienie postulatów środowiska
 • szkolnego w obszarze ochrony środowiska
 • Przemarsz przez miejscowość (np. plakaty, transparenty), aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem smogu i zmiany klimatu
 • Przeprowadzenie przez uczennice_uczniów wywiadu np. z przedstawicielem organu prowadzącego na temat smogu i zmiany klimatu
 • Akcja sadzenia drzew/krzewów

Mentorka_mentor będą towarzyszyć Wam w tej drodze. 

 

Na początku grudnia otrzymacie maila z wszystkimi wskazówkami i kontaktem do mentorki_mentora.


Życzymy Wam, byście wykorzystali jak najlepiej ten czas współpracy !😀