Jesteśmy w trakcie przygotowywania cząstkowego sprawozdania z realizacji działań (1 grudnia 2021 r. – 8 sierpnia 2022 r.). To był bardzo intensywny czas, ale bardzo dobry, jeśli przyjrzymy się szczegółom.

Współpraca z 16 wielkopolskimi szkołami przebiega harmonijnie. Co osiągnęliśmy?

  • Przeszkoliliśmy w temacie ZMIAN KLIMATU: 32 nauczycieli z 16 szkół
  • Zrealizowaliśmy 215 lekcji z zakresu ZMIAN KLIMATU, w których wzięło udział 2082 uczniów
  • Utworzyliśmy FUNPAGE PROJEKTU w mediach społecznościowych
  • Opracowaliśmy nową STRONĄ INTERNETOWĄ ORGANIZACJI
  • Przygotowaliśmy SPOT edukacyjno – informacyjny, który jest dostępny na kanale Youtube

  • Przygotowaliśmy 7 NEWSLETTERÓW edukacyjno – informacyjnych
  • Przeprowadziliśmy 16 WIZYT MONITORUJĄCYCH budynki szkół pod kątem retencji wody deszczowej, fotowoltaiki, efektywności energetycznej budynku szkoły

 

A jakie działania, wyzwania przed Nami?

Wkrótce podamy więcej informacji!

Śledźcie nasz profil na FB Aktywna Szkoła

Zaglądajcie na naszą stronę

www.swbf.org.pl

 

Projekt Aktywna Szkoła finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Źródło grafik w poście: opracowanie własne