Projekt wkracza w decydujące działania.  Poznajcie najbliższy harmonogram.

 

 • Współpraca z lokalnymi mediami.

Bardzo nam zależy, by tematykę i działania projektowe upowszechnić w jak najszerszym zakresie wśród społeczności lokalnej.

Zwróciliśmy się do przedstawicielek i przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie, aby podzielili się informacją w zakresie współpracy szkoły z mediami lokalnymi.

 

 • Prowadzenie grupy zamkniętej na Facebook’u dla uczestników projektu

Bardzo prosimy o to, by osoby, które nie dołączyły do grupy a posiadają konto na FB  –  o dodanie się do grupy lub wysłanie nam wiadomości e-mail na adres biuro@swbf.org.pl

Link do grupy:

https://www.facebook.com/groups/1158715058282880

 • Kontynuacja lekcji w temacie ZMIAN KLIMATU (od października 2022 r.).
 • Rozpoczęcie lekcji w temacie: SMOG (od października 2022 r.).
 • Kontynuacja dotychczasowych działań: przygotowywanie newsletterów.
 • Opracowanie i przekazanie Dyrekcji 16 raportów z wizyt monitorujących budynki szkół pod kątem retencji wody deszczowej, fotowoltaiki, efektywności energetycznej budynku szkoły (sierpień – wrzesień 2022 r.).
 • Opracowanie regulaminu konkursu działań aktywizujących (wrzesień – październik 2022 r.).
 • Przeprowadzenie dwóch spotkań grupowych online, podczas których zostanie omówiona koncepcja działań aktywizujących w tematyce smogu i zmian klimatu.
  (w godz. dopołudniowych i popołudniowych, II połowa października 2022 r.).
 • Przygotowanie i realizacja działań aktywizujących we współpracy.
  z mentorkami_mentorami (grudzień 2022 – czerwiec 2023 r.).
 • Przygotowanie i realizacja konferencji zamykającej projekt (wrzesień 2023 r.).

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu!