Wszystkim Dzieciom – małym i dużym – życzymy dużo zdrowia i radości!

Otaczajcie się życzliwymi ludzi.

Bądźcie sobą i spełniajcie swe marzenia!

 

Dzień Dziecka obchodzony jest przez wszystkich, niezależnie od wieku.
Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych ( 1945) , obchodzony od 1955 roku w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.
Święto Dziecka w Polsce było obchodzone już przed II wojną światową – od 1929 roku, z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem.