Ustawa o dostępności przyjęta przez Sejm!  415 do 0 przy 2 wstrzymujących się – to wyniki piątkowego (19.07) głosowania w Sejmie. Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności. W polityce, jak w każdej dziedzinie, są sprawy błahe, ważne i absolutnie kluczowe. Do tej trzeciej grupy można zaliczyć wsparcie dla tych, którzy w życiu mają nieco pod górkę. Ustawa #DostępnośćPlus, bo tak ją w skrócie nazywamy, ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wynik głosowania pokazuje, że przekonanie o skuteczności tego tarana jest ogromne” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

accessibility 1536170 640

Ustawa w sposób kompleksowy podejmuje tematykę dostępności, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Najważniejsze rozwiązania to przede wszystkim:

– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),

– utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,

– możliwość złożenia skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,

– większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw – rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.

Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/ustawa-o-dostepnosci-przyjeta-przez-sejm