Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania realizowało w terminie od 1.11.2018 do 31.12.2018 r. projekt Szkolenia edukacyjne „Zachowania ryzykowne i uzależnienia dzieci i młodzieży”.  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 120 osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym).

Finalnie w wyniku realizacji zadania publicznego zostały podniesione kompetencje u 185 osób (kobiet i mężczyzn), którzy skorzystali ze szkoleń edukacyjnych.

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do podniesienia kompetencji 185 osób (kobiet i mężczyzn) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w szczególności uczestnicy/uczestniczki szkoleń edukacyjnych:

1. Zdobyli wiedzę w zakresie rozpoznawania uczniów z problemami alkoholu w rodzinie- symptomy psychologiczne i behawioralne.

2. Potrafią dobrać techniki i metody pracy do dziecka, które funkcjonuje w roli bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego, maskotki rodzinnej czy dziecka we mgle.

3. Potrafią przygotować scenariusze zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka z rodziny alkoholowej.

Wiedza zdobyta przez nauczycieli, pedagogów i psychologów przyczyniła się do większej skuteczności radzenia sobie szkół w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami oraz rozwoju wolontariatu szkolnego działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

Zostało zrealizowanych:

8 szkoleń x 5 godz. dydaktycznych (łącznie 80 godzin, gdyż 8 szkoleń x 5 godz. dydaktycznych x 2 trenerów – specjalistów)
2 szkolenia jednodniowe (łącznie 36 godzin, gdyż 2 szkolenia x 9 godz. dydaktycznych x 2 trenerów – specjalistów)

HARMONOGRAM SZKOLEŃ realizowanych od 13.11.2018 do 14.12.2018 r. PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Szkolenia edukacyjne w krótkich formach (5 godz. dydaktycznych):

13.11, Brodnica, liczba osób:12

26.11, Poznań, liczba osób: 37

27.11, Poznań, liczba osób: 29

06.12, Manieczki, liczba osób:9

10.12, Śrem, liczba osób: 35

11.12, Luboń, liczba osób:6

13.12, Środa Wlkp., liczba osób: 25

14.12, Wijewo , liczba osób: 12

Szkolenia edukacyjne w formie 9 godz. dydaktycznych:

01.12.2018 (Poznań), liczba osób: 10

08.12.2018 (Poznań), liczba osób: 10

Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, na co wskazują wartości liczbowe wskazanej powyżej.

Łącznie zrealizowano 116 godzin dydaktycznych prowadzonych przez dwóch trenerów: Paulinę Michalak – Piotrowską i Monikę Barańską.

Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.