Kochani!

Z okazji Waszego Święta – bo dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – życzymy Wam radości, zwyczajności i niezwyczajności oraz pogody ducha.

Badzcie niezłopmni, wytrwali i swoją cierpliwą postawą oraz pozytywnym podejściem do życia  – zmieniajcie postrzeganie niepełnosprawności!

Dzień ON 03.12.2018

 [[Kolorowa grafika w kształcie prostokąta, zawierająca w sobie mniejszy prostokąt na białym tle, na którym znajduje się napis: 3 grudnia 2018 r., Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Pod napisem, znajduje się logotyp Stowarzyszenia Wspólnota Bona Fide].

 

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawych jest e-dostępność.

 

Oświadczenie Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_pl.htm?locale=en