22 listopada 2018 r. w Warszawie, przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnoty Bona Fide uczestniczyli  w uroczystym podpisanie aktu Partnerstwa na rzecz dostępności (treść w załączeniu),  ramach programu rządowego Dostępność Plus.

Cieszy nas, że Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide znalazło się w gronie ponad 100 Sygnatariuszy z całej Polski! 

Podpisanie deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności stanowi zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu będą się kierować ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Program Dostępność Plus to pierwszy w Polsce i pierwszy w Unii Europejskiej tak kompleksowy plan działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności.

Celem programu jest poprawa jakości życia, podwyższenie standardów infrastruktury publicznej oraz przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans w osiąganiu pozycji społecznej i samodzielnego funkcjonowania.

Ministerstwo inwestycji i rozwoju pracuje także nad projektem Ustawy o dostępności, który określa sposoby na zapewnienie dostępności oraz wyznacza obowiązki w tym zakresie dla poszczególnych podmiotów (organów władzy publicznej, sądów, organów kontroli, instytucji realizujące zadania publiczne, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych). Wejście w życie ustawy planowane jest w przyszłym roku.

Spotkanie dało także możliwość wymiany poglądów na temat dobrych praktyk w realizacji założeń programu Dostępność Plus. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele firm, które już wcześniej przystąpiły do Partnerstwa na rzecz dostępności.

Program rządowy Dostępność Plus do pobrania

 

Więcej informacji bieżących:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-dostepnosc-plus-cieszy-sie-coraz-wiekszym-powodzeniem/

https://www.facebook.com/dostepnoscplus/