Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem działań w projekcie:pn. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej  w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami  i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Harmonogram działań do pobrania