28 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Projekt realizowany był od 1.07.2016 do 31.12.2016 na ternie województwa wielkopolskiego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie oraz Stowarzyszeniem Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network z Krakowa. Projekt realizowany był od 1.07.2016. Konferencja miała na celu podsumowanie działań partnerskich zainicjowanych podczas realizacji projektu oraz przedstawienie wypracowanego przez Partnerstwo Zestawu Rekomendacji w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim.

Spotkanie otworzyła i powitała gości Iwona Rataj – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Następnie Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Wspólnota Bona Fide podsumował działania partnerskie zainicjowanych podczas realizacji projektu, a dr Marek Białach – Ekspert ds. rynku pracy z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przedstawił wypracowany przez Partnerstwo zestaw rekomendacji w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim. Konferencję podsumował Marcin Piotrowski, wskazując sposób funkcjonowania Wielkopolskiego Partnerstwa Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy po zakończeniu realizacji projektu.

Powołane Partnerstwo przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób NEET. Zdobyta w wyniku badań i rekomendacji WIEDZA przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności, zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec NEET w województwie wielkopolskim. Rekomendacje będą użyteczne i skuteczne – pozwolą nie tylko na zaplanowanie wsparcia, które w sposób efektywny pozwoli z jednej strony dotrzeć do młodzieży a z drugiej udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy.

Informacje o wydarzeniu dostępne również:
http://www.radiosud.pl/fakty/kepno-konferencja-pup-2772
http://www.ziemiakepinska.pl/kepno-konferencja-pup/