Obóz sportowo-rekreacyjny połączony z programem socjoterapeutycznym

Stowarzyszenie w 2015 r. było organizatorem tygodniowego obozu zimowego w Kudowie Zdroju. W zadaniu dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyło 50 dzieci z terenu miasta Poznania. Obóz sportowo-rekreacyjny połączony z programem socjoterapeutycznym realizowany był w miejscowości Kudowa Zdrój. Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywały się na stokach narciarskich w miejscowości Zieleniec. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku sanatoryjno - wczasowym  „WILLA ALFA”, w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Beneficjentami obozu była ogółem 42-osobowa grupa dzieci i młodzieży, w wieku 8-15 lat – uczniów szkół z terenu miasta Poznania. Podczas obozu funkcjonowały 3 grupy wychowawcze Grupy wychowawcze podzielone będą wiekowo. Natomiast zajęcia socjoterapeutyczne były realizowane w dwóch grupach około 21-osobowych, podzielonych wiekowo. Podczas obozu przeprowadzone zostały:
zajęcia sportowo-rekreacyjne:

 • codzienny rozruch poranny – ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • zajęcia nauki jazdy na nartach (zajęcia prowadzone przez instruktora) – przez 5 dni.
 • gry i zabawy ruchowe na terenie ośrodka (berek, mularz, powódź, itp., zajęcia na siłowni);
 • gry sportowe w ośrodku (tenis stołowy);
 • zajęcia na basenie (nauka i doskonalenie pływania).

zajęcia turystyczno-krajoznawcze:

 • wycieczki po najbliższej okolicy: zwiedzanie miasta Kudowa Zdrój (muzeum Szlak Ginących Zawodów oraz Muzeum Zabawek – lekcje muzealne, muzeum Kaplica Czaszek)
 • spacery górskie najbliższymi szlakami turystycznymi;
 • zajęcia mające na celu kształtowanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych – pogadanki, konkursy;
 • wycieczka do Dusznik Zdroju (zwiedzanie i lekcja muzealna w Muzeum Papiernictwa)

zajęcia kulturalno-oświatowe:

 • gry i zabawy świetlicowe (warcaby, szachy, itp.);
 • zajęcia edukacyjno-muzyczne – nauka piosenek obozowych;
 • konkursy:
 • plastyczny,
 • czystości;
 • konkursy integracyjno-umysłowe:
 • „randka w ciemno”
 • „pokaz mody na wesoło”,
 • „kalambury”, itd.;
 • chrzest obozowy;
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek – prezentacja programów artystycznych grup;
 • dyskoteki integracyjne;

zajęcia socjoterapeutyczne (po 20 godzin w każdej grupie około 21-osobowej):

 • mające na celu wzmacnianie osobowości (pogadanki na temat szkodliwości używania papierosów, alkoholu i narkotyków);
 • rozwijanie wrażliwości i rozbudzanie zainteresowań muzyką, śpiewem, kulturą;
 • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji;
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się (asertywność), doskonalenie współdziałania w grupie.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych w ośrodku , dla każdej grupy  10 zajęć 2-godzinnych podczas całego zgrupowania. W zależności od dnia i programu były to jedno lub dwa spotkania 2-godzinne.

zajęcia wewnątrzorganizacyjne:

 • zapoznanie uczestników obozu z regulaminami, p. poż.,BHP,ośrodka,stoku narciarskiego, obozu – spisanie kontraktu z uczestnikami obozu;
 • zapoznanie uczestników z planem dnia i zajęciami programowymi;
 • współzawodnictwo w zakresie czystości i higieny pomieszczeń;
 • zajęcia mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi uczestników obozu na zachowanie bezpieczeństwa w terenie górskim.


REZULTATY PROJEKTU

 • Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego zapewniła 42 uczestnikom bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek połączony z programem socjoterapeutycznym podczas ferii zimowych;
 • Udział uczniów w zajęciach programowych oraz socjoterapeutycznych wzmocnił ich umiejętności społeczne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność współdziałania w grupie, empatię, asertywność, dobre komunikowanie się, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach zagrożeń, umiejętność podejmowania decyzji.
 • Uczestnicy podczas obozu mieli zapewniony aktywny wypoczynek w formie różnorodnych zajęć programowych. Zdobyli umiejętności nauki jazdy na nartach, wzmocnili swoją kondycję fizyczną oraz samoocenę podczas przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 • Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej (jazda na nartach, zajęcia na basenie, siłowni) wyposażył uczniów w wiedzę, ukształtował pozytywne postawy (fair play)
 • Zajęcia turystyczno-krajoznawcze (wycieczki, pogadanki, konkursy) wyposażyły uczestników obozu w wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz rozbudziły cechy ciekawości i gotowości do działania, nastawione na rozumienie świata przyrody, społeczeństwa i kultury.
 • Uczestniczy podczas zajęć zostali wyposażeni w wiedzę dot. bezpieczeństwa w terenie górskim, na stoku narciarskim oraz na pływalni.

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide

Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży, głównie na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Założycielami stowarzyszenia są dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
 • ul. Ściegiennego 134
 • 60-304 Poznań
 • biuro@swbf.org.pl
 • KRS: 0000520187
 • NIP: 7792425597
 • REGON: 302858574

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.