Drukuj
Kategoria: Projekty
Odsłony: 1818

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  pn:

"Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej  w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami  i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Do pobrania harmonogram wsparcia