Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1819

Rekomendacje dla 50 Instytucji monitorowanych z Wielkopolski.

50 Instytucji monitorowanych uczestniczących w projekcie pn. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. POWR.02.06.00-00-0049/16-00 [1.04.2017 - 29.03.2019], otrzymało różnorodne rekomendacje  - rozwiązania mające wpływ na zwkszanie dostępności w różnych dziedzinach dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacje wynikają z przeprowadzanych analiz, wywiadów, wizyt, przez zespół monitoringowy.

Przykładowe z nich to:

W rezultacie 35 wielkopolskich instytucji monitorowanych przeszło pomyślnie proces wykorzystania rekomendacji w trakcie trwania projektu.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.6, organizator konkursu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)