Rekomendacje dla 50 Instytucji monitorowanych z Wielkopolski

Rekomendacje dla 50 Instytucji monitorowanych z Wielkopolski.

50 Instytucji monitorowanych uczestniczących w projekcie pn. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. POWR.02.06.00-00-0049/16-00 [1.04.2017 - 29.03.2019], otrzymało różnorodne rekomendacje  - rozwiązania mające wpływ na zwkszanie dostępności w różnych dziedzinach dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacje wynikają z przeprowadzanych analiz, wywiadów, wizyt, przez zespół monitoringowy.

Przykładowe z nich to:

 • Oznaczenia oraz inne działania zwiększające dostępność budynków Instytucji dla osób niepełnosprawnych w terminie do marca 2019 roku, na które składa się wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru widocznego z obu stron biegu schodów.
 • Rozpoczęcie procesu wyznaczania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia do budynku w terminie do marca 2019 roku, na które składa się prawidłowe oznaczenie miejsca parkingowego (...).
 • Rozpoczęcie procesu zapewnienie obsługi osób Głuchych posługujących się językiem migowym w terminie do końca lutego 2019 roku.
 • Zwiększenie wiedzy kadry Instytucji w zakresie zasad kontaktu z klientami z niepełnosprawnością w terminie do marca 2019 roku.
 • Uzupełnienie stosowanych usprawnień o procedurę obsługi osób z niepełnosprawnościami w zakresie wydawania dokumentów w terminie do marca 2019 roku.
 • Umieszczenie na stronie www instytucji materiałów z serwisu "Milczący Przewodnik" do końca stycznia 2019 roku.
 • Przeprowadzenie ankiety monitorującej potrzeby pracowników w zakresie szkoleń z tematyki kompetencji związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do końca grudnia 2018 roku.
 • Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę w zakresie ich praw i wolności w terminie do marca 2019 roku.
 • Zwiększanie dostępności w zakresie realizacji wyborów samorządowych poprzez umieszczenie i upowszechnienie informacji m.in. na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami do grudnia 2018 roku.

W rezultacie 35 wielkopolskich instytucji monitorowanych przeszło pomyślnie proces wykorzystania rekomendacji w trakcie trwania projektu.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.6, organizator konkursu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide

Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży, głównie na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Założycielami stowarzyszenia są dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
 • ul. Ściegiennego 134
 • 60-304 Poznań
 • biuro@swbf.org.pl
 • KRS: 0000520187
 • NIP: 7792425597
 • REGON: 302858574

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.