Drukuj
Kategoria: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Odsłony: 1369

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZM/BONAFIDE/03/2017 wraz z załącznikami, na stanowisko Eksperta członka Zespołu Monitoringowego do przeprowadzenia monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe_wybór ekspertów do przeprowadzenia monitoringu.pdf

Załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
Załącznik nr 4_wykaz usług potwierdzających wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy.docx
Załącznik nr 5_oświadczenie_kaluzule społeczne_status osoby z niepełnopsrawnością.docx
Załącznik nr 6_Metodologia Prowadzenia Monitoringu.pdf

Data publikacji: 29.03.2017

 

 

 

Poznań, dnia 13.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w związku z postępowaniem z wyboru na stanowisko Eksperta – członka Zespołu Monitoringowego
do przeprowadzenia monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w ramach  projektu  nr POWR.02.06.00-00-0049/16 pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej komisja powołana do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania wybrała oferty złożone przez:

1.       Justyna Konowalczyk

2.       Magdalena Wojtun

3.       Paulina Michalak-Piotrowska

4.       Dominik Andrzejczak

5.       Radosław Zywert

6.       Oksana Tsyurpita-Polańska

7.       Marcin Orzeł

8.       Agnieszka Magdziarz-Orłowska

9.       Małgorzata Orzeł

10.    Piotr Maciejewski

11.    Justyna Orzechowska

12.    Beata Krukowska-Piecuch

13.    Anna Bartoszek

14.    Robert Fatyga

15.    Justyna Knap

16.    Maciej Knap

 

 

Zatwierdził Prezes Zarządu:

Karol Lehmann