Drukuj
Kategoria: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Odsłony: 1418

 

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania wraz z Fundacją Eudajmonia, z siedzibą w Polkowicach - od kwietnia 2017 r. do marca 2019 r. realizują projekt pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 50 Instytucji Monitorowanych (IM)  w województwie wielkopolskim – do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do marca 2019 r.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności  na zasadach równości z innymi obywatelami. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 roku, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów. Przewidziane działania mają bardzo duże znaczenie w zakresie zapewnienia realizacji najistotniejszego celu polityki wsparcia osób  z niepełnosprawnościami, jakim jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

W trakcie dwuletniej współpracy z instytucjami z Wielkopolski (na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim), ustalimy te obszary przestrzeni życia publicznego, które wymagają dostosowania lub wprowadzenia zmian, w zakresie praw osób z niepełnosprawnością zagwarantowanych w Konwencji ONZ.

Opracowane w wyniku realizacji projektu - analizy stanu zastanego oraz rekomendacje dla instytucji - będą istotnym źródłem informacji, zbiorem reguł, które pozwolą na ich wykorzystanie w przyszłości, być może jeszcze w trakcie realizacji projektu przez instytucje biorące udział w niniejszym projekcie. Będą stanowiły rzetelne uzasadnienie dla podejmowanych działań na rzecz zniwelowania różnic w traktowaniu niepełnosprawnych i pełnosprawnych obywateli.

Wiedza na temat praw osób niepełnosprawnych wciąż jest wybiórcza i skupiona na stereotypowym postrzeganiu. Niewielki odsetek ludzi zna postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu – w sposób pośredni – nastąpi zwiększenie wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami. Także wśród pracowników, organizacji pozarządowych działających na terenie funkcjonowania instytucji. Jak również pozwoli na większe zaangażowanie samych osób niepełnosprawnych, skupionych i aktywnych w ramach różnych organizacji na rzecz swojego środowiska.

Przeprowadzenie przeglądu przez inne podmioty na terenie pozostałych 15 województw naszego kraju jak również zaplanowany monitoring centralny stworzy prawdziwy obraz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, pokaże w jakich sferach życia społecznego i zawodowego należy dokonać zmian na obszarze całego kraju.

 

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Link do Konwencji:

https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

https://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/organizacja-narodow-zjednoczonych/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/

http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/dokumenty-miedzynarodowe/91-konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

 

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.6, organizator konkursu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Kontakt do biura projektu:

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide,

ul. Ściegiennego 71/1, 60-304 Poznań

Małgorzata Sajkiewicz (dyrektor projektu), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 798 - 044 -999

 

Zapraszamy do współpracy!